Hệ thống lọc xả bụi gỗ

Hệ thống lọc xả bụi gỗ
Ngày đăng: 24/03/2023 09:55 AM

Hệ thống bồn xả bụi giúp cho việc thu gom bụi gỗ, dăm bào dễ dàng hơn

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất như:

  • Hệ thống lọc bụi kim loại thích hợp cho các nhà máy cơ khí.
  • Hệ thống lọc bụi gỗ thích hợp cho nhà máy, xưởng san xuất mỹ nghệ.
  • Hệ thống hút mùi và bụi sơn.
  • Hệ thống lọc bụi gạch.
  • Hệ thống lọc bụi chà nhám trong sản xuất sản phẩm cơ khí.
  • Hệ thống lọc bụi thông gió cho nhà xưởng thông thường.

 

Zalo
Hotline