Bồn tách đinh

Bồn tách đinh

Khi hệ thống hút bụi hoạt động, những vật thể như đinh, sắt sẽ bị hút vào trong. Khi đó bồn tách đinh sẽ có nhiệm vụ lọc những vật thể đó trước khi hút vào quạt để bảo vệ cho quạt hút.
  • Liên hệ
  • 441
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Zalo
Hotline